ขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนบุคลากรใช้บริการสินเชื่อธนาคารออมสิน