แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ พิชิตเป้าหมาย

ตามที่กองบริหารงานบุคคลได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์พิชิตเป้าหมาย ระหว่างวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561 (กิจกรรมที่ 1) และระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 (กิจกรรมที่ 2) รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

  1. แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
  2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 1)
  3. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 1 (รุ่นที่ 2)
  4. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมที่ 2
  5. ตารางโครงการพัฒนาสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์พิชิตเป้าหมาย
  6. รายชื่อขึ้นรถบัสคันที่ 1
  7. รายชื่อขึ้นรถบัสคันที่ 2
  8. รายชื่อคู่พัก ระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

แผนที่การเดินทางไปยังบ้านอัมพวารีสอร์ท

โดยกิจกรรมที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น รถจอดหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 06.00 น. และรถออกเวลา 06.30 น.

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme