แจ้งรายชื่อและข้อมูลการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ

กองบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคิดวิเคราะห์งานของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 และกิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

** โดยกิจกรรมที่ 2 รถจอดหน้าสำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่เวลา 06.30 น. และรถออกเวลา 07.00 น. (ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการตรงต่อเวลา และขอให้ทุกท่านแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme