ประกาศฯ รายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศโครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โครงการ Professional Development Programme for Teachers and Support Staff ที่ได้มีการรับสมัครบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการฯ นั้น มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme