ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ “เรื่อง” สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วยสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑ และเสวนาวิชาการ “เรื่อง” สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของลูกจ้างส่วนราชการและผู้รับบำเหน็จรายเดือน ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme