เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน” วันที่ 26 เมษายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme