ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.

ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้จัดสิทธิพิเศษและสวัสดิการต่างๆ ซึ่งสมาชิกสามารถใช้บริการสิทธิพิเศษทั้งหมดผ่านทางแอปใหม่ กบข. My GPF Application รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme