รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2562 – 5 กรกฎาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme