ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง

ตามที่มหาวิทยาลััยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้สมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2562 – 22 กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme