การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพฯ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคาร กรณีสมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพซึ่งแสดงความประสงค์ให้กองทุนบริหารเงินที่ยังไม่ได้รับคืนต่อไปหรือขอทยอยรับเงินคืนจากกองทุน พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme