ขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัย

ตามที่ กองทุนสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้ทำประกัน COVID-19 ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จึงขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน กรอกรายละเอียดในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อส่งมอบให้กับบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme