การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563”

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ส่งประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน “โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563” มาเพื่อประชาสัมพันธ์บุคลากรที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อตกลงในหน่วยงานได้ทราบ รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top