ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ

ด้วยสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของศาลรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme