ประชาสัมพันธ์ การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme