รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 16 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

  1. ใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด (.doc)
  2. แบบขอกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน (ปส.4) คลิกเพื่อดาวน์โหลด (.doc) | คลิกเพื่อดาวน์โหลด (.pdf)
  3. แบบขอกำหนดตำแหน่ง ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน (ปส.2) คลิกเพื่อดาวน์โหลด (.doc) | คลิกเพื่อดาวน์โหลด (.pdf)
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme