ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการฯ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการร้านและพนักงานขาย ประจำร้าน UTK Shop

ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครผู้จัดการ ประจำร้าน UTK Shop ระหว่างวันที่ 16 – 22 เมษายน 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme