ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี รายละเอียด  คลิกที่นี่

Scroll to Top