ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR from 2021 (Online Conference)

กองบริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR from 2021 (Online Conference) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme