ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR from 2021 (Online Conference)

กองบริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Digital HR from 2021 (Online Conference) ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top