ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง กลุ่มคณะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่างลง กลุ่มคณะที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ รายละเอียด คลิกที่นี่

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme