ประชาสัมพันธ์ เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการ พ.ศ. 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566 รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top