พนักงานมหาวิทยาลัย

หนังสือเวียน อว

การบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา

การย้ายและการตัดโอน

การเขียนคู่มือเพื่อทำตำแหน่งสูงขึ้น

เกณฑ์คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ

สัญญาจ้าง และการต่อสัญญาจ้าง

การลาออก

การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนตำแหน่ง การเพิ่มวุฒิ และการปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

การลาของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย

การเทียบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

เครื่องแบบและการแต่งกายพนักงานมหาวิทยาลัย

บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย

เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย/ค่าจ้าง/ค่าตอบแทน

เงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 1421 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyright ©
Frontier Theme
nakliyat
selimpasaspor.org
inspireart.org
üsküdar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan bostancı escort elit escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort