ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ “รักเหนือรัก” ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

ด้วย องค์กรบ้านเกื้อรัก เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ” […]

ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรได้รับคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดทำประกาศหลักเก […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme