Posts: 641

personnel_admin

Latest Posts by the Author

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง
 2. ประชาสัมพันธ์โปรโมชันสินเชื่อสวัสดิการเอนกประสงค์สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสินเชื่อเคหะแก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 3. จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 4. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง
 5. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
 6. ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และโปรโมชั่นสินเชื่อของธนาคารออมสิน
 7. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งคู่มือปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล ปขมท.
 9. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
 10. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักนิติการ
 11. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง
 12. ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 13. ผลการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 14. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักนิติการ
 15. ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สังกัดกองกลาง
 16. เชิญเสนอชื่อบุคคลเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคล
 17. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 18. ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 19. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 20. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 1421 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyright ©
Frontier Theme
nakliyat
selimpasaspor.org
inspireart.org
üsküdar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan bostancı escort elit escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort