การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ก.พ.อ.03.pdf] / [ก.พ.อ.03.doc]
 2. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่หนังสือ [doc file] / [pdf file]
 3. แบบประเมินความเหมาะสมในการเผยแพร่ตำรา [doc file] / [pdf file]
 4. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 5. แบบหนังสือแจ้งความประสงค์ เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 6. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 7. แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 8. แบบประเมินผู้สอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ โดยเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชา
 9. แบบประเมินผลการสอนผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 10. แบบฟอร์มประเมินหนังสือ/ตำรา สำหรับคณะกรรมการ (Peer reviewer)

หลักเกณฑ์ใหม่

แบบฟอร์มการประเมินสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

 • แบบประเมินคุณภาพตำราโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินคุณภาพหนังสือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ [doc file] / [pdf file]
 • แบบประเมินผลงานวิชาการในภาพรวม [doc file] / [pdf file]
กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 1421 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyright ©
Frontier Theme
nakliyat
selimpasaspor.org
inspireart.org
üsküdar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan bostancı escort elit escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort