วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

” เป็นหน่วยงานที่บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะรอบด้านเพื่อสร้างนวัตกรสู่การพัฒนาองค์กรและให้บริการด้วยความเต็มใจภายใต้หลักธรรมาภิบาล “


พันธกิจ

1. บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
2. บริหารจัดการทุนมนุษย์ บริหารอัตรากำลัง พัฒนาเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ
3. บริหารจัดการและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความผูกพันและความภักดีต่อมหาวิทยาลัย

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 1421 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyright ©
Frontier Theme
nakliyat
selimpasaspor.org
inspireart.org
üsküdar escort maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort kadıköy escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan bostancı escort elit escort ataşehir escort maltepe escort ümraniye escort

adana escort denizli escort elazığ escort eskişehir escort sakarya escort