รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ 1 อัตรา

Scroll to Top