รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำแหน่งพนักงานสถานที่ จำนวน 1 อัตรา รายละเอียด ดังนี้

Scroll to Top