ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการ พ.ศ. 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโน …

ประชาสัมพันธ์ เครื่องแบบและการแต่งกายของพนักงานราชการ พ.ศ. 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้ารา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ Read More »

การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การคัดเลือกครู …

การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีคุณูปการเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเสนอชื่อ …

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2566 Read More »

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566

กองบริหารงานบุคคล ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับก …

ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2566 Read More »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคลขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเ …

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Read More »

Scroll to Top