การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

กองบริหารงานบุคคลขอให้หน่วยงานเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านกา […]

การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 Read More »