การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

กองบริหารงานบุคคลขอให้หน่วยงานเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top