รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2567 ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

Scroll to Top