การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 – 2567

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2566 – 2567 โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Scroll to Top