ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top