การพิจารณาเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 (รอบสอง)

กองบริหารงานบุคคลขอให้หน่วยงานเสนอแผนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567 (รอบสอง) รายละเอียด คลิกที่นี่

Scroll to Top