ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

หมวดหมู่: ข่าวประกาศบุคลากร

ข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องอื่นๆ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งและลงคะแนนเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีส […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

การเลือกตั้งกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่ […]

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ

กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำฯ […]

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ เรื่อง กระบวนกา […]

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเ […]

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) และร่วมรับฟังการเปิดรับข้อเสนอเข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ (GenNX Model)

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมส […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ติดต่อ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme