การอบรม/สัมมนา

ข่าวสารเกี่ยวกับการอบรมและสัมมนา ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน

แจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมอ …

แจ้งกำหนดการโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครง …

แจ้งข้อมูลและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศพนักงานบรรจุใหม่ Read More »

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลฯ”

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอความอนุเคราะ …

ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรม “การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลฯ” Read More »

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า รัฐบาลบรูไนดารุสซาลามเส …

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ Read More »

การพิจาณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์การพิจาณาสรรหานักศึกษา …

การพิจาณาสรรหานักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 Read More »

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเ …

ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน Read More »

การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกรรมการเอกลักษณ์ …

การเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) และร่วมรับฟังการเปิดรับข้อเสนอเข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ (GenNX Model)

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมส …

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ (Virtual Webinar) และร่วมรับฟังการเปิดรับข้อเสนอเข้าร่วมศึกษาถอดองค์ความรู้ในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานตามความต้องการของประเทศ (GenNX Model) Read More »

Scroll to Top