ประชาสัมพันธ์การสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

ใบเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ คลิกที่นี่

Scroll to Top