ข่าวประชาสัมพันธ์กองบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานขาย ประจำร้าน UTK Shop และผู้จัดการร้าน ประจำร้าน UTK Shop

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้า […]

ประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตรที่ 2

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างศักย […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งที่ 2 ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉ […]

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เลขที่ 2 อาคาร 36 ชั้น 4 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 2116, 2117 โทรสาร 02-2879687
All Content Copyrigh ©
Frontier Theme