552959
05-10
แจ้งสถานะสายวิชาการ
previous arrow
next arrow

กำหนดจัดโครงการเตรียมผู้บริหาร รุ่นที่ 2

เรียน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโ … กำหนดจัดโครงการเตรียมผู้บริหาร รุ่นที่ 2 Read More »

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City2017)

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งหนังสือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชก … ขอเชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City2017) Read More »

แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในการทำงาน

กองบริหารงานบุคคล ขอแจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโค … แจ้งกำหนดการและรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการจริยธรรม จรรยาบรรณ และธรรมาภิบาลในการทำงาน Read More »

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลื … รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ Read More »

โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560

เชิญชวนบุคลากรที่มีอายุระหว่าง 50 – 60 ปี เข้าร่ว … โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2560 Read More »

ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จะพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก … ขอเรียนเชิญเสนอชื่อบุคลากรในสังกัดของท่านเพื่อคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น Read More »

การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ

ชมรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย ได้จัดอบ … การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็นพิธีกร และการจัดพิธีการ Read More »

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ โรงเรียนสถานสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข.

กบข. จัดสิธิพิเศษให้กับสมาชิก โดยมอบส่วนลดให้กับ สมาชิก … ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สิทธิพิเศษ โรงเรียนสถานสอนภาษา เอ ยู เอ และไทวัสดุเพื่อสมาชิก กบข. Read More »

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งประเทศไทย ที่มีสมาชิกเป็นผู้บริ … ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต Read More »

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองกลาง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง รับสมัค … รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกองกลาง Read More »...

ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ยกเลิกป … ยกเลิกประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 Read More »...

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศผ … ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ Read More »...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง ประกาศร … ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้า … ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ Read More...

แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในการดำเ … แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ Read More »...

การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ หนังสือสำนักงานปลัดกร … การให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี Read More »...

แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำนักงานปลัดกระ … แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ Read More »...

การใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

ด้วย กระทรวงการคลังได้พิจารณาวินิจฉัย กรณีมหาวิทยาลัยเท … การใช้จ่ายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ Read More »...

ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

กองบริหารงานบุคคล ขอประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการมาตร … ประชาสัมพันธ์ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 Read More »...

ประชาสัมพันธ์ แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล … ประชาสัมพันธ์ แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570 ฉบับสมบูรณ์ Read More »...

การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณ … การซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย Read More »...

HR ACTIVITY

No posts found.

สื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารเผยแพร่

ละอองฟ้าลาจันทร์ 2566

ที่ระลึกเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 77 เมษายน - มิถุนายน 2566

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปีที่ 18 ฉบับที่ 76 มกราคม - มีนาคม 2566

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง แนวทางการเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อขอกำหนดกรอบระดับตำแหน่ง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เรื่อง การนำ Google Calendar มาใช้บริหารจัดการเวลา และกิจกรรมให้กับบุคลากรภายในองค์กร

ลิงก์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Slide
สำนักงานปลัด กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
สำนักงาน ก.พ.
Slide
Scroll to Top